Stukje MooiBoxtel

Met de verkiezingen in het vooruitzicht worden de prachtige plannen van onze politieke partijen uitbundig geëtaleerd in de hoop, dat we allemaal zoveel mogelijk stemmen/zetels binnenhalen.

Gezonde ambities, die passen in een democratie en waar VVD Boxtel graag bij aansluit.

Onder het motto “de jeugd heeft de toekomst” zitten wij met een jong en gemotiveerd team in deze race.

Na een moeizame crisis, die ons allen heeft geraakt, kunnen we nu niet wachten om aan de slag te gaan. Snel een voortvarend met visie voor de gevolgen van de beslissingen, die nu genomen moeten worden.

 

Eén van onze belangrijkste speerpunten hierbij is een toekomstbestendig verkeersplan.

Van iedere politieke partij  zit één raadslid in een werkgroep om tot een breed gedragen plan te komen.

Tot mijn grote teleurstelling was de eerste vraag aan allen wat prioriteit moest hebben:

de auto, fiets, voetganger, bromfiets/scooter of openbaar vervoer.

Dit is een valse start voor zo'n groot project! Een integraal verkeers- en vervoersplan moet alle weggebruikers dienen.

In een gemeente met een goed gevuld bedrijventerrein en vele woonkernen kun je niet één weggebruiker op de eerste plaats zetten. Dat getuigt van kortzichtigheid en belemmert het ontwikkelen van een integrale visie.

We moeten voorop stellen, dat er een goede doorstroming van het autoverkeer gewaarborgd wordt, onze bedrijven moeten optimaal bereikbaar zijn en werknemers – zowel inkomend als uitgaand – moeten snel bij hun werkplek kunnen komen.

Met een duidelijke structuur van hoofdwegen en aanvoerwegen naar de hoofdwegen toe, is al veel te bereiken. Uiteraard dienen fietspaden hierbij niet vergeten te worden en langs hoofdroutes vrijliggend te zijn. Veilig en snel!

Een fiets mag nooit als “verkeersremmer” dienen. Daarbij dienen ook de oversteekmogelijkheden voor fietsers en voetgangers veilig en overzichtelijk te zijn.

Onze voetgangers moeten kunnen rekenen op een goed onderhouden trottoir van voldoende omvang en rolstoelvriendelijk.

 

Het uitgangspunt moet dus alles omvattend zijn. Zo niet, dan zullen we in Boxtel blijven kneuteren en met schijnoplossingen verder moeten.

Wij koesteren onze economie, de motor van onze gemeente,en vinden het daarom van groot belang, dat de Keulsebaan wordt aangepast tot een volwaardige route van en naar ons bedrijventerrein. Maar ook de Noord/Zuid-as dient met spoed ontlast te worden om een goede doorstroming te bevorderen en moet op diverse stukken nog voorzien worden van een veilig fietspad.

Tot slot: wij zullen niet opgeven om de fietstunnel, die is voorzien bij de dubbele overweg, ook toegankelijk te houden voor personenauto's. Als we deze mogelijkheid niet benutten zal de bereikbaarheid van Kalksheuvel en het bedrijventerrein ernstig worden aangetast en de verkeersdruk in vele andere straten, die niet als zodanig zijn ingericht, onacceptabel toenemen. Verdeling van de verkeersdruk ontlast per saldo op alle wegen.

 

Dit is slechts één voorbeeld waarvoor VVD Boxtel zich sterk wil maken, maar we hebben nog veel meer ideeën.