Stukje MooiBoxtel - Communicatie

Meewerkend Boxtel en gebrek aan communicatie.

 

Het nieuwe merk van onze gemeente – Meewerkend Boxtel – is een positieve wending om alle inwoners en ondernemers te betrekken bij alles wat in Boxtel leeft en iedereen de kans te geven om een constructieve bijdrage te leveren aan de besluitvorming in het gemeentehuis.

Er zijn twee wijkmakelaars actief, die de verbinding moeten leggen tussen initiatieven van inwoners en de medewerkers op het gemeentehuis.

Om bewoners en ondernemers te prikkelen is het “Right to Challenge” volgens Boxtels model door de raad vastgesteld, waardoor iedereen uitgedaagd wordt met een goed idee of plan te komen met een goede motivatie en onderbouwing.

We zetten in op het werken van buiten naar binnen. Het gemeentehuis moet laagdrempelig en gastvrij zijn.

Beeldvormende vergaderingen, inloopbijeenkomsten,

de goede wil is er maar de communicatie is nog verre van optimaal.

Zowel onze inwoners als ondernemers hebben het gevoel voor een voldongen feit geplaatst te worden, waar ze wel iets van mogen vinden, maar waarbij met hun input op voorhand niets gedaan is.

Werkgroepen dreigen af te haken omdat ze zich niet gehoord voelen, ondernemers voelen onvoldoende betrokkenheid en geven aan, dat ze met regelmaat niet of onvoldoende geïnformeerd worden, bewoners hebben vaak de indruk, dat het allemaal niet uitmaakt omdat ze bij de gemeente toch niet luisteren.

Of dit ook werkelijk zo is of niet, het is een signaal, dat we héél serieus ter hand moeten nemen.

 

Een zeer recent voorbeeld hierbij is de invulling van Vorst B en nu weer het bedrag van

€ 50.000 dat beschikbaar wordt gesteld aan de Stichting Toekomst Stationsstraat om een plan op te stellen voor een wandelpromenade. De Werkgroep Sfeer en Beleving van het Centrummanagement heeft echter al een mooi inspiratieplan ontwikkeld, dat naadloos aansluit op het plan van het kernwinkelgebied. Het zou toch beter geweest zijn, als het werk niet twee keer gedaan moet worden. Tijd en geld zou beter in de uitvoering gestoken kunnen worden. Gelukkig hebben beide aangegeven met elkaar in contact te gaan en we kunnen nu alleen maar hopen, dat het wiel niet twee keer uitgevonden hoeft te worden.

Een betere afstemming had moeite en ergernis kunnen besparen.

Ook de inspraak bij het grote nieuwe verkeersplan Move31 lijkt niet te brengen wat we ervan verwachten.

 

Laten we lering trekken uit al deze missers en er gezamenlijk zorg voor dragen, dat communicatie de basis is van een optimale samenwerking tussen inwoners, ondernemers en gemeente.

Met de verkiezingen in het vooruitzicht mag dit wat ons betreft hoog op de prioriteitenlijst staan. Eerst eerlijk en duidelijk aangeven wat de mogelijkheden en beperkingen zijn en dan met alle belangstellenden een zo breed mogelijk draagvlak opbouwen.

We moeten zoeken naar mogelijkheden om iedereen zoveel mogelijk te betrekken bij alle plannen die nog komen gaan.