VVD inbreng jeugdhulp

Tijdens de vergadering van 20 november kwam de evaluatie en verlenging van het regionaal beleidsplan voor de jeugd aan de orde.

 

Een emotionele toespraak van een jonge inwoonster zette iedereen op scherp en maakte bij velen heftige emoties los.

Ook de klachten over Jeugdzorg Brabant zijn talrijk.

VVD Boxtel vindt het de plicht van iedere gemeente om kinderen optimaal te begeleiden en te beschermen, zodat zij een hoopvol leven zonder beschadigingen kunnen leiden.

Als blijkt, dat de enorme kosten die hiervoor gemaakt worden door de gemeente, niet het juiste effect blijken te hebben, is het in ieders belang, dat we onze kritiek uiten en goede zorg en kwaliteit afdwingen.

 

De hulpverleners zelf zetten zich met man en macht in hier in Boxtel. Er wordt geprobeerd om zo snel mogelijk met begeleiding en hulp te starten om erger te voorkomen. Het ligt niet aan de tomeloze inzet van onze lokale hulpdiensten en wij zijn er ook van overtuigd, dat de zorgverleners van goede wil zijn en hun uiterste best doen. Het probleem ligt veel meer in het systeem van onze nationale Jeugdbescherming. Communicatie met ouders en de kinderen zelf schiet tekort, maar ook communicatie tussen jeugdinstellingen onderling.

 

Wij staan nu met de rug tegen de muur en zullen daarom instemmen met het voorstel om het regionaal plan voor 2019 te verlengen.

VVD Boxtel doet hierbij echter het dringende verzoek om de kritiek ter hand te nemen zodat we volgend jaar betere vooruitzichten kunnen waarborgen.