Ingrijpende maatregelen Brabantse veehouderij!

Ingrijpende maatregelen Brabantse veehouderij!


Afgelopen week stonden de kranten vol met berichtgeving over de intensieve veehouderij.

Een onderwerp, dat ook veel agrarische ondernemers in Boxtel zal treffen maar tegelijkertijd van belang is voor alle andere ondernemers en het welzijn van alle inwoners.


Vooral in onze omgeving is de dichtheid van bedrijven erg groot. De uitstoot van stikstof en ammoniak neemt niet voldoende af. Als we nu geen maatregelen treffen, zal economische groei onmogelijk worden.

VVD realiseert zich, dat veehouders hierdoor in grote problemen kunnen komen. Daarom vinden wij het van groot belang dat er een fonds komt van 30 miljoen Euro, waardoor noodzakelijke investeringen eenvoudiger gemaakt kunnen worden, dat ondernemers die willen/moeten stoppen geholpen worden (met ander werk) en dat er voor innovatieve stallen minder bureaucratische regels gaan gelden.


Feit is nu, dat de maatregelen die in 2010 afgesproken waren om in 2028 aan de milieureductie te voldoen, niet toereikend blijken te zijn. Dat is de reden waarom ze nu naar voren gehaald worden. Als er nu namelijk niet ingegrepen wordt, kan er aan niemand meer een vergunning worden afgegeven. Niet in de agrarische sector, maar ook niet aan alle andere ondernemers.


In Europees verband zijn er bovendien afspraken gemaakt over de zogenaamde

Natura-2000 gebieden. Kampina en Oisterwijkse vennen is er daar één van. In deze gebieden wordt extra streng geregeld hoeveel uitstoot er in deze gebieden mag neerkomen. De beperkte milieuruimte zal dus eerlijk verdeeld moeten worden.

Daarom kan VVD het voorstel ondersteunen om inrichtingen, die relatief het meest bijdragen aan de uitstoot, sneller te laten voldoen aan de eisen.


Duurzaam ondernemen heeft de toekomst! Deze maatregelen zijn daarop gericht en iedere ondernemer in welke branche dan ook, zal hier rekening mee moeten houden.

Bovendien zijn wij allen verplicht ons te houden aan de regels in nationaal en internationaal verband.


VVD Boxtel wil hierbij graag de volgende opmerking kwijt:

Velen hebben VVD nooit gezien als een partij, die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft. Ik kan u verzekeren, dat ook wij onze kop niet in het zand steken en duidelijk voor ogen hebben, dat onze wereld, ons welzijn en dat van onze kinderen en kleinkinderen in grote mate zal afhangen van een duurzame leefwijze.

VVD ziet dit niet als een belemmering, maar als een enorme uitdaging, die de economie prachtige nieuwe kansen en openingen biedt. 


Wij wensen iedereen in Boxtel, Liempde en Lennisheuvel een prachtige, zonnige, welverdiende vakantie toe. 

Veel plezier en kom allen weer veilig thuis!