VVD Boxtel Mooi Boxtel

De laatste fase van de huidige raadsperiode breekt aan.

De vakantieperiode is voorbij en bij het verschijnen van deze krant heeft de eerste beeldvormende raadsvergadering al weer plaats gevonden.

In maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen en zal er een nieuwe gemeenteraad aantreden.

De verkiezingskoorts slaat toe.

Alle partijen willen natuurlijk zoveel mogelijk zetels binnen halen en gaan hun uiterste best doen om de inwoners ervan te overtuigen, dat zij die stem verdienen.

Terecht! Ook wij willen graag met meer zetels de belangen van VVD-kiezers behartigen en met meer stemmen hierop inzetten.

 

Maar voor het zover is, zijn er nog hele belangrijke besluiten te nemen. De tijd staat niet stil en juist in deze periode loopt voor Boxtel het ongekend grote project in het kader van

PHS (Programma Hoogfrequent Spoor). Het sluiten van de dubbele overweg heeft ver strekkende gevolgen voor de hele verkeersafwikkeling binnen Boxtel.

De consequenties voor de keuze van een fietstunnel zijn nauwelijks te overzien.

Zoals bekend, is dit dan ook zeker nooit de keuze van VVD Boxtel geweest.

De dubbele overweg moet sluiten, daar kunnen we niets meer aan veranderen en met de enorme toename van het treinverkeer zullen de slagbomen ook zo vaak dicht zijn, dat van een normale doorstroming geen sprake meer kan zijn.

Bovendien maakt de toename van het autoverkeer, los van deze overweg, aanvullende maatregelen noodzakelijk.

Voor ons blijft het echter onbegrijpelijk en onverantwoord dat de miljoenen, die nu ingezet gaan worden, niet letterlijk en figuurlijk breder besteed kunnen worden. Met andere woorden: maak deze tunnel ook toegankelijk voor personenauto's.

Verdeel de verkeersdruk zoveel mogelijk, zodat een goede doorstroming gewaarborgd blijft.

Het was één van onze speerpunten in het verkiezingsprogramma van 4 jaar geleden en wij geloven er nog steeds in.

Toch lijkt alles erop te wijzen, dat de keuze voor een fietstunnel in politiek Boxtel de voorkeur blijft houden. Een democratisch genomen besluit zal ook VVD Boxtel moeten accepteren, maar dan moet wel alles op alles gezet worden om de nadelige consequenties goed op te lossen.

Dat project loopt nu. Er is een klankbordgroep en er zijn verschillende werkgroepen voor de diverse deelprojecten. Het wemelt van de adviezen, vragen, bedenkingen en uitgesproken zorgen vanuit diverse invalshoeken. En dat is goed: hoe meer inbreng hoe beter.

Het is een monsterproject en de keuze die de gemeenteraad zal moeten maken, zal ontzettend zwaar en moeilijk zijn.

Daarom is het van het grootste belang, dat alle inbreng meegenomen wordt en het uiteindelijk resultaat door een zo groot mogelijke groep gedragen wordt.

 

Wij hopen dan ook van harte, dat iedereen meedenkt en ideeën aandraagt om tot een breedgedragen oordeel te kunnen komen.

Er ligt een enorm budget en dat kan maar één keer besteed worden!

 

Dymph van de Vries

VVD Boxtel