Persbericht Beleidsprogramma 2018-2022

VVD Boxtel was op 8 mei aanwezig bij de vergadering over de ‘contouren’ van het beleidsprogramma 2018-2022.  Wij blijven van mening dat het proces van coalitievorming niet de schoonheidsprijs verdient. Op basis van de verkiezingsuitslag gaven wij de voorkeur aan een onafhankelijk informateur.

Wij hebben inhoudelijk onze mening gegeven over het voorgenomen beleid,  Door in gesprek te blijven, willen wij voor meer VVD-onderwerpen aandacht krijgen.


Het beoogde nieuwe beleid besteedt weinig aandacht aan de onderwerpen die de VVD belangrijk vindt. Dat hebben wij uiteraard aan de beoogde coalitie laten weten. 

 

Ondernemend Boxtel wordt nauwelijks genoemd; geen woord over mogelijke uitbreidingslocaties voor ons bedrijventerrein of over het verminderen van het aantal regels en vergunningen.

Er wordt niets gezegd over integratie.

Ook over woningbouw blijft het bij algemeenheden.  Van bestaande plannen concrete uitvoering maken vindt VVD een inkoppertje. Huurwoningen voeren de boventoon, over koophuizen en nieuwe woningbouwlocaties wordt niet gesproken.

Oplossingen voor de verkeersproblemen in Boxtel staan helemaal onderaan het prioriteitenlijstje van het aankomend bestuur. Typerend daarbij is dat fietsers wel erg nadrukkelijk in beeld zijn.  Wij zijn niet tegen de fietser, uiteraard niet, maar een goede doorstroming van het autoverkeer en de bereikbaarheid van ons bedrijventerrein is een absolute noodzaak. Move 31 moet alle weggebruikers dienen.

 

Voor VVD is sociale veiligheid en bestrijding van criminaliteit topprioriteit.

 

Het aankomend college zet fors in op duurzaamheid, energie, klimaatvraagstukken en op sociaal beleid. In die volgorde. Daarna pas verkeer en tot slot volgen al die andere punten die wij juist belangrijk vinden.

De financiële onderbouwing lijkt op voorhand al niet realistisch. De partijen zelf hebben het over “financieel uitdagende jaren”, en over een “zoektocht naar meer inkomsten”.  De VVD wil zo laag mogelijke lasten voor de inwoners en is tegen lastenverhoging via OZB of andere lokale tarieven. Wij vinden dat meer aandacht voor ondernemers, vergroting van de werkgelegenheid en economische groei vanzelf inkomsten gaan genereren. De beoogde collegepartners willen eerst geld uitgeven en dan pas verdienen.

 

Wij waarderen het dat de nieuwe coalitie naar onze mening gevraagd heeft.  Onze uitgangspunten zijn niet hetzelfde, maar er werd wel naar ons geluisterd.  Wij hopen dat wij de door ons benoemde onderwerpen stevig verankerd zullen terugzien in het definitieve beleidsprogramma.

VVD Boxtel zal als oppositiepartij zelfstandig haar inbreng bepalen. Daarbij gaan wij ervan uit dat we samen met anderen uiteindelijk zoveel mogelijk voor Boxtel kunnen realiseren, positief, constructief en met respect voor elkaar!