Motie VVD - Zonnepanelen

VVD Boxtel diende tijdens de raadsvergadering van 20 november 2018 een motie in, deze motie ging over het aanpassen van de belastingverordening, zodat zonnepanelen niet meer worden betrokken bij bepaling van de heffingsmaatstaf OZB van woningen.

Helaas werd deze motie door de wethouder ontraden en stemde slechts één partij – CDA – vóór. Een grote teleurstelling voor ons, temeer omdat op 19 november 2018 een motie met hetzelfde verzoek in de Tweede Kamer werd ingediend door VVD en D66 en deze met een ongekende meerderheid van stemmen werd aangenomen.

In onze toelichting hebben wij er bovendien nog op gewezen, dat op eerder gestelde vragen door VVD in de Tweede Kamer door Staatssecretaris Snel en namens de minister geantwoord werd, dat zonnepanelen weliswaar binnen de WOZ waarde vallen, maar dat iedere gemeente vrij is deze buiten de heffingsmaatstaf voor de OZB te houden.

Vervolgens stond ook nog eens in de krant (Brabants Dagblad) dat de Energiecoöperatie het eveneens wenselijk acht dat we in Boxtel zonnepanelen niet belasten.

Wij vinden het een gemiste kans, dat we – als duurzaam Boxtel – deze motie niet gehonoreerd zagen in ons gemeentebestuur!