Belangrijkste onderwerpen VVD Boxtel GR2018

VVD Boxtel's belangrijkste onderwerpen voor  de gemeenteraadsverkiezingen 2018-2022.
Gewoon. Doen.

Woonomgeving

- De gemeente moet snel beslissen waar we aan de slag kunnen met het bouwen van
nieuwe woningen. De schop moet de grond in!

- Mensen moeten zich veilig voelen. Soms door een goed gesprek tussen betrokken partijen,
maar hard optreden tegen (grote) criminaliteit blijft ook gewoon nodig.

- Ook het handhaven van andere regels, zoals het vrachtwagenverbod in alle kernen, draagt
bij aan het gevoel van een omgeving waar je graag wilt wonen.

Werk en economie

- We koesteren onze ondernemers, groot en klein, met soepele regelgeving. Bijvoorbeeld
met beperken van vergunningen en het afschaffen van de toeristenbelasting.

- Op dit moment is er geen echte grootschalige plek waar je kunt overnachten. Wij willen dat
er een groot hotel naar onze gemeente komt. Dat zorgt voor nog meer toeristen en
zakelijke gasten. Dat is goed voor winkeliers, horeca en werknemers.

- Een baan en een eigen inkomen is het beste én meest sociale beleid.

Verkeer en bereikbaarheid

- De dubbele overweg gaat dicht. Dat is een feit. Maar wij vinden nog steeds dat de nu
geplande fietstunnel een autotunnel zou moeten worden.

- De ‘noord-zuid-as’, de hoofdroute door Boxtel, is te druk en daardoor onveilig. Er moet snel
een beslissing, en geld (!), komen om dit op te lossen. Waarschijnlijk door de aanleg van
een parallelweg met aansluiting op de A2.

- Op bedrijventerrein Ladonk zijn heel veel banen. We moeten zorgen dat deze bedrijven
makkelijk bereikbaar blijven, o.a. met een adequate verbreding van de Keulsebaan.

Een kleine overheid

- Uiteraard vindt de VVD dat de overheid zo klein mogelijk moet zijn. Hoe kleiner de
overheid, hoe meer ruimte er is voor eigen initiatief van zowel inwoners als bedrijven.

- Bij een kleine overheid hoort ook dat deze op een verantwoorde manier met geld omgaat:
transparantie over waar het aan wordt uitgegeven en welke keuzes daarbij zijn gemaakt.

- Dat betekent dus ook dat lokale lasten, voor diezelfde burgers en bedrijven, zo laag
mogelijk dienen te zijn.